Inschrijven – Amsterdam Sloterparkbad

Gegevens cursist
Gegevens ouders/verzorgers
Zwemles

Betaling dient door middel van pin te worden voldaan op de betaaldag van een periode. De ouder/verzorger verklaart uitdrukkelijk, alvorens deze overeenkomst te hebben getekend, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Zwemschool Druppel.

Locatie